Garantii ja tagastamine

 

RAHA TAGASI GARANTII  -  KAUBA TAGASTAMINE

Juhul kui soetatud toode ei sobi, saab selle tagastada 30 päeva jooksul olenemata põhjusest, alates toote kättesaamise päevast. Kauba tagastamiseks palume saata vastavasisuline sooviavaldus vabas vormis tagastus@vaibaweb.ee , misjärel saadame edasised juhised 3 tööpäeva jooksul. Avalduse pealkirjas palume ära märkida tellimuse number ja avalduses pealekorje aadress ning pangakonto andmed rahatagastuse tarbeks.

 

Kauba tagastamine on tasuta!   

Kuller tuleb vaibale järgi kliendi poolt osutatud aadressile. Raha tagastame 14 päeva jooksul, kliendi poolt esitatud tagastamise avalduses viidatud arvelduskontole (järelmaksulepingu korral otse teenusepakkujale). Tagastamise tingimuseks on uuega samaväärne ning kõigiti müügikõlbulik toode.

NB! Palume tagastatav tellimus hoolikalt pakendada, vältimaks transpordikahjustusi ning sellele järgneda võivaid teisitimõistmisi.

 

 

 

PARIMA HINNA GARANTII

Garanteerime, et juhul kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul peale ostu sooritamist on Teie poolt ostetud toode soodsama hinnaga müügil, hüvitame hinnavahe 100%.  Garantii saamiseks palume saata e-mailile info@vaibaweb.ee soodsamat pakkumist tõendav info.

Parima hinna garantii (PHG) tingimused:

  • PHG aluseks on füüsiliselt Eestis asuva konkurendi tavapoes või veebipoes müügil olev identne toode ja suurus
  • PHG tõenduseks on kas viide veebipoodi, reklaamlehed, ajalehtedes ning mujal meedias ilmunud reklaam või muu adekvaatne tõendusmaterjal
  • PHG kehtib ainult VaibaWeb e-poest ostetud toodetele

 

 

KAUBA GARANTII  ja PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS 

Kõikidele toodetele kehtib  kaheaastane pretensioonide esitamise aeg!

Pretensioonide esitamise aeg algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija).

Kaupleja eeldab, et kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Tarbijal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta 2 (kahe) aasta jooksul alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt pretensioonide rahuldamise tingimustest (edaspidi tingimustest), kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspluateerimise eripäradest johtuvaid mittevastavasuse põhjusi ning Kauba ekspluateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid, enda kontaktandmed, veakirjelduse ning toote.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjusel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.