Garantii

 

RAHA TAGASI

Kui ostetud toode olenemata põhjusest ei sobi, saab selle meile tagastada 30 päeva jooksul, alates kättesaamise kuupäevast. Tagastamise tingimuseks on puhas ning kõigiti müügikõlbulik toode. Kauba tagastamiseks palume saata vastavasisuline avaldus tagastus@vaibaweb.ee , misjärel saadame edasised juhised 24h jooksul. Avalduse pealkirjas palume kindlasti ära märkida tellimuse number.  

Olles toote kätte saanud ning tunnistanud kauba uueväärseks ja seisukorra igati müügikõlbulikuks, tagastame raha 14 päeva jooksul samale arvelduskontole, milliselt tellimus eelnevalt oli tasutud.  

Kauba tagastamine tasuta!   

 

 

PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Kõikidele toodetele kehtib  2-aastane pretensioonide esitamise aeg.

Pretensioonide esitamise aeg algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija).

Kaupleja eeldab, et kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Tarbijal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta 2 (kahe) aasta jooksul alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt pretensioonide rahuldamise tingimustest (edaspidi tingimustest), kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspluateerimise eripäradest johtuvaid mittevastavasuse põhjusi ning Kauba ekspluateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid, enda kontaktandmed, veakirjelduse ning toote.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjusel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.